NLP Terapi og TFT

Als–Ny-Livsstil

dansk undervisning - personlig udvikling - karriere rådgivning

sundhedsvejledning og kurser i mindfulness, meditation , åndedrætsteknikker og yoga.

kontakt mig på tlf. 61 66 62 57

 

Skype: rådgivning og danskundervisning - en billigere løsning

Sådan arbejder jeg:

 

Jeg tilbyder /udbyder udviklingssamtaler

 

Jeg coacher dig til dine mål ,ønsker eller drømme

 

Min tilgang er en anerkendende psykologisk tilgang

 

Jeg bruger bl.a. TFT (tankefeltterapi) forud for NLP samtalen

 

Hvad er TFT?

TFT er en body-and-mind selvhjælpsmetode,som kan læres ret hurtigt. Der kombinerer en blid berøring med fokuseret opmærksomhed på tanker og følelser,som fastholdes.

TFT indebærer tapping med fingerspidserne på akupunktur/akupressur punkter på ansigt og krop, mens man koncentrerer os om et problem eller spørgsmål, som vi ønsker at løse. Mens der stadig forskes videnskabeligt for at fastslå præcist, hvordan TFT virker – så er det bemærkelsesværdigt, at det virker så godt.

 

Mindful akupressur frigører spændinger

TFT arbejder med kroppens subtile energisystem. Et netværk af energibaner, findes i vores krop. Disse energibaner er tilgængelige via bestemte steder på kroppen, som kaldes akupunkturpunkter. Akupunktur bruger nåle til at frigøre fastlåst, stillestående energi og afbalancere systemet, mens akupressur bruger fingerpres.

TFT er blevet kaldt en psykologisk version af akupressur. TFT kan udmærket kaldes for “mindful akupressur.” Denne simple proces med at tappe på visse akupunkturpunkter, mens man samtidig fokuserer på en følelsesmæssig forstyrrelse, har den virkning, at intens spænding, som skyldes plagende følelser, frigøres.

 

Hvis du vil vide mere

Roger J. Callahan, PhD, er grundlæggeren og udvikleren af Callahan Techniques® - Tankefeltterapi. Roger J. Callahan, Ph.D., er klinisk psykolog. Han er uddannet ved University of Michigan og fik sin Ph.D. i klinisk psykologi ved Syracuse University. Dr. Callahan er forfatter til flere bøger, blandt andet:

•It Can Happen to You: The Practical Guide to Romantic Love.

•The Callahan Anxiety Pictures, Five Minute Phobia Cure (udgivet i USA, Frankrig og Tyskland).

•The Anxiety Addiction Connection (udgivet i USA, Frankrig og Tyskland).

•The Rapid Treatment of Panic, Agoraphobia and Anxiety.

•Why Do I Eat When I’m Not Hungry.

•Stop the Nightmares of Trauma (Professional Press, USA og VAK i Tyskland).

•Tapping the Healer Within (udgivet i Storbritannien, Japan, Korea, Kina, Frankrig og snart også Taiwan og Norge).

 

Hvordan anvendes TFT?

Vores krop, tanker og følelser er tæt forbundne. Når vi anvender TFT til noget, der generer os, så synes vores tanker, vores følelser og vores kropslige reaktioner - stress eller spænding - omkring problemet at ændre sig. TFT behandler alt dette samlet som et energimønster, der kan omdannes. Følelser har energi, og vi føler helt klart en ændring i energien. Vi får ofte kvantespring af helbredelse, mærkbar lettelse og lethed – selv med tilsyneladende uoverstigelige problemer – hvor intet andet har syntes at virke i fortiden.

 

Ord alene når ikke det limbiske system

- derfor bruger AlsSund- Ny livsstil metoden

i behandlingssessionerne

TFT består af stimulering - tapping - af udvalgte akupunkturpunkter i en særlig rækkefølge på kroppen. Akupunkturpunkterne har forbindelse til det limbiske system - det sted i hjernen, hvor vores kamp-eller-flugt område findes. Ord alene kan ikke nå disse områder af hjernen, som ikke kommunikerer med de rationelle sprogcentre. Det kan være, at TFT når mekanismen, der styrer overlevelsesinstinktet i hjernen, og er med til at omprogrammere vores reaktioner på dette niveau.

 

Hvornår anvendes TFT?


Når TFT anvendes til at løse problemer, behandles den grundlæggende årsag til problemstillingen. Kroppens energisystem bliver afbalanceret og negative følelser sættes fri. Dermed bliver der skabt adgang til at kroppens naturlige helbredelsesevne kan aktiveres.

 

AlsSund –Ny Livsstil anvender denne terapiform forud for NLP terapi samtalerne

 

Hvad kan TFT hjælpe dig med:

Lindre stress og fremme en naturlig afslapning

•Frigøre og transformere smertefulde, ubehagelige eller

negative følelser, som: angst, sorg, vrede, skyld, frustration

•Forbedre eller helt fjerne fysisk ubehag eller smerter

•Forhøje dit selvværd, klare din tænkning, udvide dine

positive følelser og give en følelse af større ro

•Forløse virkningerne af følelsesmæssige traumer

•Forbedre præstationer

•Øge energi og produktivitet

•Mindske trang til bestemte fødevarer og vanedannende stoffer

•Skabe bedre søvn og sovevaner

•Behandle problemer i parforholdet

•Styrke børn-, forældre- og familierelationer

•Løse følelsesmæssige spise- og vægtproblemer

 

AlsSund- ny livsstil hjælper dig gerne til et bedre liv

 

Prøv en gratis behandling , det er dit valg ,dit liv

 

 

En god metafor på, hvordan TFTmetoden fungerer

 

Det er som at åbne en kombinationslås
-TFT behandlinger virker ganske enkelt på samme måde, som når vi åbner en kombinationslås.

Man kender alle numrene, men hvis man ikke anvender dem i den rigtige rækkefølge, vil låsen ikke åbne sig.

Proceduren for TFT findes gennem en diagnosticeringsmetode, som viser de nødvendige akupunkturpunkter i en bestemt rækkefølge for at opnå et succesfuld begyndende behandlingsprogram.

 

Hvad er NLP?

 

Neurolingvistisk programmering (NLP), er en form for terapi baseret på den antagelse at sprog og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd, og påstår at vi kan opnå mål inden for personlig udvikling ved at bruge forskellige teknikker.

 

Jeg bruger fx. samtaleredskabet: Goal Grid for at danne fokus, overblik og handling(målafklaring)

 

Jeg bruger Fx. SMART Modellen til afklaring /udredning /målsætning /retning mod uddannelse eller job

(motivationsmodellen)

 

Jeg bruger fx. samtaleredskabet, SMIS Modellen til at gøre et mål målbart, og iværksættelse af plan med

henblik på et ressourceforløb for at øge fokuspersonens tilknytning til arbejdsmarkedet (handlingsmodellen)

 

Jeg har et godt indblik i samfundets opbygning af uddannelses-og beskæftigelsesområder

 

Jeg arbejder fokuseret og resultatorienteret vha. redskaber som “blomsten”+ værdihjulet med mere imellem hver

session, så der er en progression og udvikling hen imod dit mål MRMH(målmodel)

 

Jeg er behjælpelig med vejledning og formidling af kontakt til virksomheder og eller uddannelses institutioner

 

RELEVANTE

UDDANNELSER

OG

ERFARINGER:

 

JOB og kARIERREKONSULENT NOVINEURO

2017 – ultimo 2017

Afdække ressourcer og planlægge indsatser vha. effektive metoder og udviklings redskaber. Viden og indsigt i LAP, LAS forvaltnings- og retssikkerhedsloven m.m.

 

LÆRERUDD HADERSLEV

2001 - 2006

Læreruddannelsen med linjefag: dansk, speciale i læseundervisning ,historie og geografi samt tysk som fremmedsprog

 

NLP SAMTALETEKNIK

2014 - 2016

Her lærte jeg at se bag adfærden og finde hensigten. Stille de rette spørgs-mål og finde sagens kerne. Afdække ressourcer og planlægge indsatser

 

NLP MASTER NOVINEURO

2016-

En psykoterapeut analyserer tanke-mønstre og antagelser, der ligger til grund for adfærden. Støtter personen i deres mål for opnåelsen af mere realistiske tanke- og handlingsmønstre.

 

KURSER :

 

ASSERTIV KOMMUNIKATION

POSITIV PSYKOLOGI

MARTE MEO

 

RELATIONSKOMPETENCER

Det er vigtigt for mig og de mennesker jeg arbejder med, at der skabes tryghed og trivsel!

MIN MÅDE AT ARBEJDE PÅ:

at møde personen i øjenhøjde så skabes gode relationer, disse er fundamentet for al trivsel ,læring og et godt udviklingsmiljø. For at opnå det, bruger jeg positiv Psykologi , anerkendelse og NLP.

Jeg er bevidst om og bruger af ”de små skridt metoder” i mit arbejde med mennesker med specielle behov.

 

ALLE ER VELKOMMEN ELLER

JEG KOMMER TIL JER.

 

MED

VENLIG HILSEN

SUSANNE